Risskov Taekwondo klub Risskov Taekwondo klub

    Om klubben     Dojang     Sortbælter     Bestyrelse Åbnes i klubmodul     Vision og mål     Værdisæt     Politikker     Regler     Fokuspunkter     Links    
   

Fokuspunkter 2009 - 2011:

Risskov Taekwondo Klubs prioriteringer for perioden 2009 – 2012.

1. Vision.
Chung Moo betyder på koreansk ”Den Bedste”, og er navnet på Taekwondo-klubberne i Århus, Risskov og Hinnerup.
Det er RTK’s vision løbende at være blandt de 5 største klubber i Danmark samt løbende at være repræsenteret på landsholdet i både teknik og kamp.


2. Målsætning.
Chung Moo skal være et sted, hvor alle børn, unge og voksne – uanset køn, etnisk baggrund og social status – tilbydes trygge og sikre rammer at dyrke taekwondo i, og hvor der er plads til både faglig bredde og elite.


3. Prioriteringer (for op til 12 måneder (2009)):
a) Det sociale område:
Hvordan sikrer vi et godt socialt miljø med humor, god tone, respekt for hinanden og med plads til forskelligheder?
Hvordan skal vi opføre os i klubbens lokaler – hvordan sikrer og fastholder vi ansvarlighed hos den enkelte?

b) Det faglige område:
Hvilke succeskriterier ønsker vi at opnå på det faglige område indenfor de næste 12 måneder – hvor mange træningshold, instruktører og aktive deltagere?
Kamp - hvor mange træningshold, landsholdsdeltagere, talentholdet, stævner, medaljer osv ?
Teknik - hvor mange træningshold, landsholdsdeltagere, talentholdet, stævner, medaljer osv?
Hvilken standard ønsker vi for vores gradueringer?

c) Det økonomiske område:
- Hvilket overskud ønsker vi at opnå indenfor de næste 12 måneder?
- Hvor stor en formue ønsker vi at opspare indenfor de næste 12 måneder?
- Hvad skal overskuddet investeres i?
- Hvem og hvordan skal vi fordele pengene?

d) Det logistiske område:
Hvilke rammer ønsker vi at skabe for klubben indenfor de næste 12 måneder ?
- Træningshallernes indretning?
- Toiletter , omklædningsrum, kontor, vægttræningsrum, gangen?
- Opholdsfaciliteter for forældrerne?
- Køkken?
- Vedligeholdelse og istandsættelse?


4. Prioriteringer (for 12 - 36 måneder (2010-2012)):
a) Det sociale område:
Hvordan sikrer vi et godt socialt miljø med humor, god tone, respekt for hinanden og med plads til forskelligheder?
Hvordan skal vi opføre os i klubbens lokaler – hvordan sikrer og fastholder vi ansvarlighed hos den enkelte?

b) Det faglige område:
Hvilke succeskriterier ønsker vi at opnå på det faglige område indenfor de næste 12 måneder – hvor mange træningshold, instruktører og aktive deltagere?
Kamp - hvor mange træningshold, landsholdsdeltagere, talentholdet, stævner, medaljer osv ?
Teknik - hvor mange træningshold, landsholdsdeltagere, talentholdet, stævner, medaljer osv?
Hvilken standard ønsker vi for vores gradueringer?

c) Det økonomiske område:
- Hvilket overskud ønsker vi at opnå indenfor de næste 12 måneder?
- Hvor stor en formue ønsker vi at opspare indenfor de næste 12 måneder?
- Hvad skal overskuddet investeres i?
- Hvem og hvordan skal vi fordele pengene?

d) Det logistiske område:
Hvilke rammer ønsker vi at skabe for klubben indenfor de næste 12 måneder ?
- Træningshallernes indretning?
- Toiletter, omklædningsrum, kontor, vægttræningsrum, gangen?
- Opholdsfaciliteter for forældrerne?
- Køkken?
- Vedligeholdelse og istandsættelse?

    nordea     BIIR Aps